Breeze

 

Publications (partly in Dutch)

Books

-       (ed.) Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) [Homosexuality]

-       Affect en effect: de betekenis van een bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek (Kampen: Kok, 2010) [Ethics and Spirituality]

-       Levend in Leviatan. Een onderzoek naar de theorie over ‘christendom’ in de politieke theologie van Oliver O’Donovan (Kampen: Kok, 2006) [Political Theology]

-       (ed.) Gereformeerde Theologie Vandaag (Barneveld: De Vuurbaak, 2004) [Encyclopaedia of theology]

-       (with others, C.Trimp – ed.) Woord op Schrift. Theologische Reflecties over het gezag van de bijbel (Kampen: Kok, 2002) [Hermeneutics]


Chapters in books

-          ‘Compassion as Public Virtue’ (forthcoming)

-          ‘Homosexuality and Moral Authority’ (forthcoming)

-          ‘Modern Political Society as Leviathan.  Interpretation and application of Thomas Hobbes' use of a Biblical symbol’ (forthcoming)

-          'Christian Ethics and God's Use of the Bible', in Mees te Velde, Gerhard G. Visscher, Correctly Handling the Word of Truth (Eugene Or: Wipf & Stock, 2014) 171-186

-          'Besef van God in een spirituele tijd', in: Koert van Bekkum e.a., Proeven van spiritualiteit: Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen (Barneveld: De Vuurbaak, 2014) [Spirituality]

-          ‘A Banner that flies across this land. An interpretation and evaluation of Dutch Evangelical Political Awareness since the end of the 20th century’, in: C. van der Kooi. E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds), Evangelical Theology in Transition (Amsterdam: VU University Press, 2012) 86-130.

-       ‘Schilders vroege spiritualiteit en de latere vrijgemaakten’, in: Marius van Rijswijk, Marinus de Jong, Pieter Kars van de Kamp, Maarten Boersema (red.), Wie is die man. Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw. Ad Chartas reeks nr 22 (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 49-80 [Spirituality]

-       ‘Opnieuw christelijk in een postchristelijke setting’, in: Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman, Paul van Geest (red.), Dood of wederopstanding. Over het christelijke in de Nederlandse politiek (Amsterdam: Boom, 2012) 140-148 [Christian politics in a post-christian context]

-       ‘Voorwoord’, in: Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 7-10 [Homosexuality]

-       ‘Kerkelijke omgang met homoseksualiteit: een typologie met drie benaderingen’, in: Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 11-18 [Homosexuality]

-       ‘Vriendschap voor christen-homo’s’, in: Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 57-69 [Homosexuality]

-       ‘Een peiling onder gereformeerde predikanten’, in: Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 123-133 [Homosexuality]

-       ‘Pluraliteit en voortgaand gesprek: Een nabeschouwing’, in: Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit (Barneveld: De Vuurbaak, 2012) 135-148 [Homosexuality]

-       ‘Een vruchtbare enkeling: Henk de Jong en de christelijke ethiek’, in: Jan Bouma, Freddy Gerkema, Jan Mudde (red.), Verrassend vertrouwd: Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong (Franeker: Van Wijnen, 2009) 225-245 [Christian Ethics]

-       ‘Spaarzaamheid’, in: Louke van Wensveen, Harm Dane (red.), Zuinigheid met vlijt (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009) 13-24 [Virtue Ethics]

-          ‘De neocalvinistische politieke traditie en het gezinsbeleid van 2008’, in: Gerrit de Kruijf, Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin (Kampen: Ten Have, 2008) [Neocalvinist Public Theology and Ethics of the Family]

-          ‘Geoefende zinnen: Enkele opmerkingen over ethiek en ervaring in het licht van het werk van J.W. Maris’ in: A. Baars e.a., Charis: theologische opstellen aangeboden aan prof dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2008) [Ethics and experience]

-          ‘Christelijke politiek in een niet-christelijke samenleving’, in: Wolter Huttinga e.a. (red.), Macht en overtuiging. Debat over de fundering van de ChristenUnie (Amersfoort: Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, 2007) 30-39 [Christian Politics in a post-christian context]


Articles

-          Abraham Kuyper’s surprising love of the Jews’ (forthcoming)

-          ‘Not without the church as institute. The relevance of Abraham Kuyper’s ecclesiology for a faithful and contextually sensitive execution of Christian public and theological responsibilities in the 21st Century’, in: Gordon Graham (ed.), The Kuyper Center Review, Grand Rapids: Eerdmans, 2015

-          ‘Colony of Heaven’: Abraham Kuyper’s Ecclesiology in the Twenty-First Century’, Journal for Markets and Morality 17.2 (2014) 445-490

-          Review of John Halsey Wood Jr., Going Dutch: Abraham Kuyper’s Struggle for a Free Church in the Nineteenth-Century Netherlands. Oxford Studies in Historical Theology (New York: Oxford University Press) in The Journal of Theology  94.4 (2014) 535-536

-          ‘Van eindtijd tot politiek engagement’ , in Soteria 31.3 (September 2014) [Christian politics in a post-Christian context]

-          ‘Van christelijke democratie naar postchristelijke dictatuur?’, in Denkwijzer, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 14.1 (2014) 6-11 [Christian politics in a post-Christian context]

-          ‘Homosexuality: Improving the Traditional Theory?’, in: Gerard den Hertog, Jan Roskovec (Hrsg.), Familie: Verwandtschaft, die den Unterschied macht / Family: Kinship that matters, Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 92 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012) 103-112

-       ‘Gods politiek en onze politiek: Een antwoord aan Henk Geertsema’, in Radix 38.4 (2012) 232-244 [Christian Politics in a post-christian context]

-       ‘Opnieuw christelijk in een postchristelijke setting’, in: Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman, Paul van Geest (red.), Christendemocratische Verkenningen, Herfst 2012 (Amsterdam: Boom) 174-183 [Christian Politics in a post-Christian context]

-       ‘Review of Rick Benjamins, Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland’, in: Theologia Reformata 55.4 (2012) 419-420 [Spirituality]

-       ‘Review of G.C. den Hertog (red.), Stil tot God. Opstellen rond een verwaarloosd theologisch thema’, in: Theologia Reformata 55.4 (2012) 441 [Spirituality]

-       ‘Wil de ware Verlichting aan gaan?’, in: Denkwijzer 12.2 (juni 2012) 34-37, Amersfoort: Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie [Christian Politics in a post-Christian context]

-       ‘The Old Testament and Christian Life', in: Lux Mundi 31.3 (Sep 2011) 83-85.

-          ‘Christelijke partijvorming in een post-christelijk tijdperk’, in: Kontekstueel 27, 2 (2012), 30-34. [Christian Politics in a post-christian context]

-          ‘Niet van deze wereld. De hedendaagse Gereformeerde publieke theologie en de ‘doperse optie’, Theologia Reformata 54.4 (dec 2011) 366-390. [Christian Politics in a post-christian context]

-          ‘Affect and effect. The significance of a Biblical spirituality for Christian Ethics in a secular age’, Lux Mundi 30.3 (sep 2011)

-          ‘Afbreken of opbouwen: Is het 19e-eeuwse huwelijksideaal alleen een construct?’ Radix 36.2 (2010) [Marriage and Sexuality]

-          Review Coen Constandse, Het gebod van de hoop. Een bijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.-W. Marquardt, Theologia Reformata 53.4 (dec 2010) 393-394

-          ‘Appreciate the Wisdom of the Bible’, Lux Mundi 29.4 (2010) 100-103

-          ‘Charles Taylor: A Secular Age’, Radix 35.1 (2009) 53-58

-          ‘Gerard den Hertog: De passie van de hoop’, Theologia Reformata 52.3 (2009) 308-309

-          Review of ‘Gerrit de Kruijf: Ethiek onderweg’, Theologia Reformata 52.3 (2009) 310-311

-          ‘Ethics and Spirituality’, Lux Mundi 28.1 (2009) 5-8

-          'Een theocratisch bepaalde uitdaging aan theocratische politiek: de relevantie van Oliver O’Donovan voor de SGP’ Zicht 34.2 (2008) 39-44 [Christian politics in a post-Christian context]

-          ‘De ChristenUnie verdient een verbeterde politieke theorie’ Denkwijzer 8.4 (Dec 2008) [Christian Politics in a post-Christian context]

-          Review  of Stephen J. Grabill, Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological Ethics (Emory University Studies in Law and Religion in Theologia Reformata 1 (2008)

-          ‘Gedeelde liefde. Ethiek binnen de kerk’, in: Radix 33.3 (2008) 233-246 [Ethics and ecclesiology]

-          ‘Bijbelse geschiedenis’, in: Cees Dekker e.a. (red.), Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap (Kampen: Ten Have, 2007) 107-126 [Hermeneutics]

-          ‘Christelijke ethiek tussen wet, schepping en gemeenschap. Een positionering naar aanleiding van Romeinen 12,1 en 2’, Radix 27.2/3 (2001) 116-148 [A Proposal to reconstruct Reformed Ethics]